مصاحبه با افراد برنامه نویس در رویداد کارت پانچ

گفتگو با حامد بیدی مدیرعامل مرکز طراحی اسپیرال و کارزار موسس کمپین #من_طراحم

  این برنامه در رسانه های #من_برنامه_نویسم حمایت از کمپین #من_برنامه_نویسم یادتون نره تا بتونیم کمی از مشکلات و دغدغه های برنامه نویسان رو کم کنیم.. حمایت از این پویش در سایت و شبکه های اجتماعی:https://zil.ink/manbarnamenevisam #من_برنامه_نویسم #برنامه_نویسی #برنامه_نویس #مشکلات_برنامه_نویسی…

گفتگو با آرش سروری هم بنیانگذار #من_برنامه_نویسم در رویداد کارت پانچ

  این برنامه در رسانه های #من_برنامه_نویسم حمایت از کمپین #من_برنامه_نویسم یادتون نره تا بتونیم کمی از مشکلات و دغدغه های برنامه نویسان رو کم کنیم.. حمایت از این پویش در سایت و شبکه های اجتماعی:https://zil.ink/manbarnamenevisam #من_برنامه_نویسم #برنامه_نویسی #برنامه_نویس #مشکلات_برنامه_نویسی…